Cookies

Informace o ochraně osobních údajů

Tato webová stránka užívá Google Analytics, službu analýzy webových stránek Google Inc. („Google”). Google Analytics používá tzv. „cookies”, textové soubory, které si můžete na svém počítači uložit a které Vám umožní provedení analýzy užívání webové stránky. Informace o Vašem užívání těchto webových stran získané prostřednictvím souborů cookie se přenášejí na server Googlu do USA a zde se ukládají. V případě aktivace anonymizace IP na tomto webu bude vaše IP adresa v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran Dohody o Evropském hospodářském prostoru službou Google zkrácena. Pouze ve výjimečných případech bude Vaše úplná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. Na základě žádosti provozovatele těchto webových stran společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení využití webových stránek a k sestavení zpráv o aktivitách na webových stránkách a pro poskytování dalších služeb spojených s užíváním webových stránek a internetu. Google v žádném případě nebude spojovat vaši IP adresu získanou z prohlížeče s jinými daty společnosti Google. Ukládání souborů cookies můžete zabránit pomocí odpovídajícího nastavení svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v takovém případě nebudete moci využít veškeré funkce těchto webových stran v plném rozsahu. Kromě toho můžete shromažďování dat vytvořených prostřednictvím souborů cookies a vztahujících se k Vašemu používání internetové stránky (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto dat společností Google zabránit tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem. aktivovat sledovánízakázat sledování

Získávání dat prostřednictvím služby Google Analytics můžete zamezit kliknutím na následující odkaz. Bude vám přidělen tzv. „opt-out cookie“, který zabrání získávání dat při vašich příštích návštěvách těchto webových stránek:
Deaktivace služby Google Analytics

Bližší informace o podmínkách použití a ochraně osobních údajů najdete na stránce http://www.google.com/analytics/terms/de.html, popř. na stránce https://www.google.de/intl/de/policies/. Upozorňujeme, že tyto webové stránky byly rozšířeny o kód „anonymizeIp“, aby se zajistilo, že získávání IP adres je zcela anonymní (tzv. IP maskování).

Logo 60 Jahre Josko