Právní pokyny

Podmínky užívání webových stran

Veškeré obsahy naší domovské stránky jsou chráněné autorským právem. Souhlasíme výslovně s užíváním všech dat pro soukromé, nikoli obchodní použití. Při rozmnožování důrazně upozorňujeme na autorská a vlastnická práva společnosti Josko Fenster und Türen GmbH. Obsahy se nesmí žádným způsobem měnit a bez písemného souhlasu se nesmí používat na jiných internetových stránkách nebo na počítačích v síti. Jakékoli použití pro veřejné nebo obchodní účely podléhá souhlasu společnosti Josko Fenster und Türen GmbH. Porušení těchto podmínek zavazuje k okamžitému zničení všech obsahů. Uplatnění dalších nároků na náhradu škody zůstává vyhrazeno.

 

Záruka informací

Informace na našich internetových stránkách jsou sestavovány s největší pečlivostí. Společnost Josko Fenster und Türen GmbH však neručí za jejich kompletnost nebo vhodnost pro určité účely použití. Užívání obsahů poskytovaných na internetových stránkách je na vlastní nebezpečí uživatele.

Internetové služby a křížové odkazy

Naše webové stránky obsahují také křížové odkazy (ODKAZY) na webové stránky jiných nabízejících firem. Za cizí obsahy, které jsou dostupné prostřednictvím takových křížových odkazů (ODKAZY), společnost Josko Fenster und Türen GmbH neodpovídá. Cizí nabídka byla při prvním propojení prověřena na protiprávní obsahy. Jakmile zjistíme, nebo jsme upozorněni na to, že nabídka vykazuje protiprávní obsah, je tento křížový odkaz (ODKAZ) odstraněn, je-li to technicky možné a proveditelné. Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a správu relací, které usnadňují použití našich online nabídek. Naše soubory cookies neobsahují žádné osobní specifické informace, vaši e-mailovou adresu, ani informace typu „řekněte nám, kdo jste“.

Logo 60 Jahre Josko