#PRODUCT# byl přidán do seznamu sledovaných!
ukázat

Kompetenzen von Josko

Einzigartige Markenwerte für anspruchsvolle leistbare Produkte und qualitätsbewusste Kunden

ŠPIČKOVÝ |DESIGN

Vzhled oken a dveří je významnou součástí architektury a rozhodujícím způsobem formuje celkový dojem. Ve společnosti Josko podporujeme moderní i klasickou architekturu prostřednictvím výrobků v provedení ve všech dostupných materiálech: 
Přátelům moderní a avantgardní architektury nabízíme velké skleněné plochy, navazující vestavné prvky, celoplošné dveře a štíhlé nebo skryté komponenty.

Ve společnosti Josko určujeme trendy nejen v oblasti technických inovací, ale rovněž v designu a v estetice našich výrobků. Ne nadarmo bylo výrobkům Josko uděleno ocenění Red Dot Award, jedno ze světově nejvýznamnějších ocenění pro designery. Mnohé naše nápady a kreace pak byly kopírovány, aniž by však dosáhly kvality originálu.

SPECIALISTA NA |VELKÉ PROSKLENÉ PLOCHY

Značka Josko znamená více, než jen běžná okna. Společnost Josko navíc nabízí působivě štíhlé a dokonce i bezrámové systémy FixFrame, Platin Blue a Safir Blue, mezi nimiž si můžete zvolit právě to, co hledáte.

Kdo chce doma prožívat přítomnost živé přírody, může vsadit na velké prosklené plochy – takzvaný celoskleněný systém. Ve společnosti Josko máme výrobky, které si toto označení skutečně zaslouží. U nás lze objednat prosklené plochy ve velmi velkých velikostech: A to s výškou až 4 metry!

Nadto jsme naše celoskleněné systémy vyvinuli tak, že veškeré komponenty – okna, terasové a domovní dveře – na sebe plynule navazují. Ani rohová řešení nejsou žádným problémem. Případná statická řešení poskytují maximální estetický účinek – například vzpěry dodáváme dostupné i v dřevěném vzhledu.

CHYTRÁ KVALITA

Plánujete-li si pořízení nového domova, činíte rozhodnutí, která Vás budou provázet po celá desetiletí. Přitom je třeba zohlednit, že situace a požadavky týkající se Vašeho domova se budou vyvíjet: Například počasí. Zásobování energií. Životní styl.

Proto ve společnosti Josko zahrnujeme do plánování svých výrobků i budoucnost – a určujeme pro své výrobky standardy, které jsou často náročnější, než požadavky platných předpisů.
Necháváme si naše dveře a okna důkladně testovat nezávislými zkušebními institucemi, např. Holzforschung Austria nebo ift Rosenheim, což je specialista na posuzování stavebních prvků.

Výrobky Josko mnohonásobně převyšují požadavky norem: 
Provádí se například test rozdílu ovzduší, který ověřuje, jak interiérové a domovní dveře reagují na extrémní tepelné podmínky. Kontroluje se například i těsnost a vzduchotěsnost našich oken a celoskleněných systémů při přívalových deštích.

Nespoléháme se však pouze na externí odborníky: Ve vlastních zkušebnách průběžně ověřujeme, že naše výrobky obstojí tváří v tvář požadavkům budoucnosti. A jsme mimořádně hrdí na to, že můžeme naše výrobky nabízet za zvláště konkurenceschopnou cenu.

POCIT BEZPEČNOSTI

Jako jeden z mála výrobců nabízí společnost Josko okna a domovní dveře s certifikovanou ochranou proti vloupání dle norem EN. Na rozdíl od pouze otestovaných bezpečnostních oken nabízí společnost Josko záruku opakovaného přezkušování výrobků a jejich montáže nezávislou zkušebnou: Dvakrát ročně jsou naše výrobky – včetně kování, úchytů a montáže – podrobovány pečlivé kontrole v rámci nepřetržité výroby, v jejímž rámci se zjišťuje, zda jsou dotyčné komponenty zpracovávány správným způsobem.

Zámek s bezpečnostním čepem u oken a 5bodový zámek u domovních dveří jsou standardně dodávanou ochranou proti vloupání: na přání se dodává testovaná třída bezpečnosti RC2 a u interiérových dveří Securance lze tuto třídu zvýšit na úroveň RC3.

Vedle sériově poskytované základní bezpečnosti existuje téměř vždy možnost doplňkového technicko-bezpečnostního vybavení: Například dovybavení systémem hlídání magnetického zámku, takzvaným kováním MVS, které aktivuje poplach při otevření okna, zdvižných posuvných dveří nebo domovních dveří a v situaci, kdy se madlo dostane ze zamčené polohy. A abychom učinili zadost estetickým nárokům, lze kování MVS dodat dokonce i ve skrytém provedení.

Společnost Josko myslí i na osobní ochranu členů Vaší rodiny: Například ve věci zajištění oken před pádem a certifikátů protipožární ochrany.

FAKTOR KVALITY MONTÁŽE

Ve společnosti Josko víme, že: Naše výrobky mohou plně rozvinout své výhody pouze za předpokladu, že jsou odborně zvoleny a namontovány. Proto dodáváme okna a dveře Josko výhradně prostřednictvím vybraných partnerů, kteří jsou speciálně vyškoleni pro výrobky Josko a mohou tak poskytnout nanejvýš informovanou asistenci.

V rámci dodávky, montáže a následného servisu je naší prioritou zajištění bezproblémového řetězce kvality: Montážní a servisní partneři Josko absolvují obsáhlá školení a kontrolní opatření dle standardů Josko a dle platných norem a směrnic. Tímto způsobem je zajištěno, že Vaše volba pro Josko přispěje ke kvalitě Vašeho života na celá desetiletí.

Renovace

Rozhodnutí pro renovaci je významným krokem. Majitelé domů se proto často skepticky ptají, zda se to také vůbec vyplatí. My z Josko říkáme: v každém případě! Renovace může být značným přínosem pro kvalitu života, může přinést značné zhodnocení Vaší nemovitosti – s oficiálním potvrzením – a může zajistit i podstatné snížení provozních nákladů.

S okny, celoskleněnými systémy, domovními a interiérovými dveřmi od společnosti Josko volíte energeticky znamenité řešení se špičkovým designem. 
Navíc partneři společnosti Josko disponují know-how, které Vás při energeticky efektivní renovaci ochrání před stavebními chybami a s tím spojenými náklady, škodami a nepříjemnostmi.

NAŠE NADŠENÍ
PRO DŘEVO

Pro nás je způsob získávání našich surovin velmi důležitý: dubové, modřínové a smrkové stromy pokácené v zimě a námi zpracované, pocházejí z místních, trvale udržitelných lesů. Díky tomu udržujeme a posilujeme místní dřevozpracující firmy a vytváříme pracovní místa a budoucnost pro mnoho lidí v oblastech se slabou infrastrukturou. Není to dobrý pocit, když takto máme uvnitř našich 4 stěn kousek naší lokality? Navíc, tímto ekologickým přístupem bylo předejito tisícům kilometrů přepravy. 

Dřevo je ošetřováno přirozeně po dobu až 2 let před zpracováním. To přináší takové výhody, jako jsou delší odolnost, lepší statika a vyšší stabilita. Dřevo se zpracovává v našich dílnách se zručností a kreativitou. Ať už jsou ručně olejované, olejované, lakované, mořené, bělené, alkalicky ošetřené, s kartáčovanou, hladkou a hrubou úpravou - vytváříme vysoce kvalitní a jedinečné povrchové úpravy, které naše zákazníky potěší. U nás najdete jedinečný výběr barev a povrchových úprav.

VIZIONÁŘ JEDNIČKA
NA TRHU

Od roku 1960, kdy byl založen jako tesařský podnik, Josko nikdy neztratil vztah nebo laskavý přístup ke dřevu jako k přírodnímu materiálu - právě naopak. Kdokoliv byl v Josko, to ví Josko má živoucí fascinaci dřevem. Vizionář se nikdy nevzdává svých kořenů.

V uplynulém roce podnikání se nám podařilo rozšířit naši vedoucí pozici na trhu s okny z kombinace dřeva a hliníku , kterou zastáváme v Rakousku už 20 let. V současné době má Josko unikátní pozici na trhu jako první a jediný naprostý poskytovatel s našimi specifickými znalostmi dřeva a jeho zpracování a naší produktovou filozofií Smart Mix.

Kdokoliv se podívá pod povrch té trochy nadšení pro dřevo, ví, co je za tímto vedoucím postavením na trhu:

  • Dřevo z místních trvale udržitelných lesů
  • Poctivé masivní dřevo skrz na skrz
  • Velký výběr povrchových úprav a barev pro 4 druhy dřeva
POCTIVÉ  |MASIVNÍ DŘEVO

Skandinávská nebo sibiřská levná dýha, která je v průmyslových továrnách slepená pomocí chemikálií a přivezená k nám přes tisíce kilometrů jako desky - to není způsob, jakým vyrábíme okna.
Josko znamená „poctivé“ dřevo - a okna z kombinace dřeva a hliníku, která nepotřebují skrývat své vnitřní části. Josko zdůrazňuje masivní dřevo skrz na skrz pro naše okna a celoskleněné systémy. Výsledkem je přírodní a vysoce kvalitní koncový výrobek.

Jsou pro vás ekologie, udržitelnost, odolnost, autenticita a regionálnost cenné, pak se k nám přidejte na stezce dřeva! Víte, všechno dřevo není stejné!

STAVBA S TRVALOU HODNOTOU A ÚSPORA ENERGIE

Stavět s udržitelností neznamená jen úsporu energie a šetrnost vůči životnímu prostředí. Jde i o pořízení hodnot, které přetrvají celá desetiletí.
A přesně podle těchto kritérií plánujeme ve společnosti Josko naše výrobky. Již po celá desetiletí vyvíjíme a vyrábíme se zvláštním zřetelem na úsporu energie naše okna, celoskleněné systémy, domovní a terasové dveře, aniž bychom přitom rezignovali na trvanlivost a dlouhou životnost.
Použití výrobků Josko je velice výhodné kvůli nižším nákladům na energie, ale také pro ochranu Vašeho domova před povětrnostními vlivy.

V energeticky uvědomělých oknech Josko získáváte hodnoty, z nichž se budete těšit po celá desetiletí, již jen kvůli rozhodujícím výhodám vyplývajícím ze střídání počasí. Za příjemného počasí se Vaše okna promění v přirozené topení. Okna pouští do interiéru více světla a tepla, čímž snižují náklady na topení a zvyšují komfort bydlení.