Jogi nyilatkozat/ÁSZF

Jogi nyilatkozat/ÁSZF

JOSKO FENSTER UND TÜREN GMBH

Josko Straße 1
A-4794 Kopfing

Tevékenységi kör: Ablakok, bejárati ajtók, beltéri ajtók és teleüveg rendszerek gyártása és értékesítése.


Telefon: +43 7763 2241 0
Fax: +43 7763 2810
Weboldal: www.josko.at
E-mail: office@josko.at
Cégjegyzék szám:
111546p
Bejegyzést végző bíróság: Ried im Innkreis-i járásbíróság
Hatósági szerv az ECG alapján: BH Schärding/Inn
Adószám:
ATU 239 15 404
érvényes a hírlevelekre és a közösségi médiára is
(Facebook, Google+, YouTube, Xing)

Tervezés, webdesign és programozás:
pixelart GmbH
Handelszentrum 16 | 5101 Salzburg/Bergheim | Austria
Web: http://www.pixelart.at

ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

AZ ALÁBBI FELTÉTELEK NEM ÉRVÉNYESEK A FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNY ÁLTAL ÉRINTETT SZERZŐDÉSEKRE.

ÁLTALÁNOS
1.1 A szerződés tartalma kizárólag a szerződési űrlapon írásban rögzített tételek, illetve az általunk írásban visszaigazolt tételek.

1.2 Képviselőink a nevünkben aláírhatják a szerződéseket, azonban nem jogosultak fizetések beszedésére. Árajánlataink a kiállítástól számítva 14 napig érvényesek. A cégünk felé érkező ajánlatok érvényességéhez a megrendelő az ajánlat kiállítását követő 8 napig kéti magát.

1.3 Ránk akkor vonatkoznak kötelező érvényűen az ügyfél általános szerződési feltételei, ha azokat írásban elfogadtuk.

1.4 Kiegészítésül érvényesek az Osztrák Szövetségi Gazdasági Kamara „Ablak- és homlokzatplatformjának“ „ablakokra, külső ajtókra és homlokzatelemekre” vonatkozó a szerződéskötéskor érvényes minőségi irányelvei. Ezek megtekinthetőek a www.josko.at oldalon és az ügyfél kérésére írásban is megküldhetőek az ügyfélnek.

1.5 Ha a jelen Általános Értékesítési és Szállítási Szerződési Feltételek bármelyike részben vagy egészben érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válik, az a további rendelkezések érvényességét nem befolyásolja. Ilyen esetekben az érvénytelen és/vagy végrehajthatatlan rendelkezéseket olyan rendelkezéssel kell helyettesíteni, amely jelentésben, értelemben és célját tekintve az Általános Értékesítési és Szállítási Szerződési Feltételekhez a lehető legközelebb áll.

 

SZÁLLÍTÁSI IDŐ ÉS SZÁLLÍTÁS
2.1 A vásárláskor megadott szállítási dátum nem kötelező érvényű. Kötelező érvényű szállítási időpontról csak az előzetes tervezést követően lehet megállapodni, miután a megrendelést rögzítettük a gyártó üzemben, ez azonban nem lehet hosszabb, mint hat hét a megrendelés átvételétől számítva (kivétel: Tervméret megrendelések) Ha az ügyfél nem biztosítja az összes információt, melyet a szerződés megkövetel, a szállítási határidő meghosszabbításra kerül annyival, amíg az információ megérkezik.

 

2.2 Amennyiben teljesíthető, elfogadjuk a megrendelésen történő változtatásokat, azonban ez hatással lehet az árra és/vagy szállítási dátumra.

 

2.3 Amennyiben nem született kifejezett megállapodás a teljes szállításról, részletekben is szállíthatunk.

 

2.4 A nem teljesítés vagy késedelmes teljesítés után kártérítésre csak súlyos vagy szándékos hanyagság esetében tartható igény. Ha kifejezett megállapodás történt a kötbérről, az nem haladhatja meg a rendelés nettó összegének 5%-át.

 

2.5 A rajtunk kívülálló okokból (sztrájk, későn szállított nyersanyagok, útlezárások vagy egyéb vis major esetek stb.) történő szállítási késedelemesetén legfeljebb két hónappal jogunkban áll meghosszabbítani a szállítási határidőt. Egyéb tekintetben a 2.4. cikkely érvényes, ha a határidő lejárt, azzal a kikötéssel, hogy nem keletkezik kötbérfizetési kötelezettség.

 

2.6 A szállítást az első, könnyen hozzáférhető, vízszintes és alkalmas raktározási területre végezzük, melyet az ügyfél kötelessége előkészíteni és elérhetővé tenni. Rakodást és beépítést kizárólag írásos szerződés és felár ellenében végzünk.

 

2.7 Az ügyfél felelős azért, hogy akadálymentes, biztonságos (16 tonnás, 4 m magas teherautóval elérhető) hozzáférést biztosítson a lerakodási területhez, valamint az alkatrészek azonnali raktározásáért, különös tekintettel a lopás, nedvesség okozta károk és egyéb károk elleni védelemre. .A 150 kg-nál nehezebb elemekhez az ügyfél köteles megfelelő segítséget biztosítani a lerakodáshoz.

 

2.8 Az ügyfél kötelessége biztosítani, hogy Ő vagy egy képviselője a helyszínen legyen átvenni a szállítmányt Az árut leszállításkor át kell vizsgálni teljesség szempontjából. Amennyiben az áru nincsen teljesen becsomagolva (különösen az ablakok, zsalugáterek, redőnyök, stb.), a sérült csomagolással, karcolásokkal, elhajlással, kopással stb. kapcsolatos panaszt azonnal szállításkor kell megtenni, különben nem fogadjuk el.

 

2.9 Ha az ügyfél nem veszi át a szerződés szerint leszállított árut a szerződés szerint megállapított időpontban, kérhetjük a teljes ellenérték kiegyenlítését, és azt az ügyfél költségére és kockázatára raktározhatjuk, majd egy későbbi időpontban újra kiszállíthatjuk.

 

JÓTÁLLÁS ÉS KÁRTÉRÍTÉS
3.1 Az ügyfél azonnal köteles átvizsgálni az árut, de legkésőbb a beépítés vagy további feldolgozás előtt nyilvánvaló hibák szempontjából, melyekről írásban küldheti el panaszát a hibák felfedezését követően azonnal, de legfeljebb 10 napon belül, ellenkező esetben lemond a további követelésekről. Vita esetén felhasználhatjuk saját védelmünkre a tényt, hogy nem kaptunk reklamációt, még akkor is, ha azt a peren kívüli vita során nem használtuk fel.

 

3.2 A látens hibákat a felfedezésüket követően azonnal a tudomásunkra kell hozni; amennyiben ez a jótállási időszakon belül történt, ellenkező esetben az ügyfél nem élhet az igényével.

 

3.3 A jótállási igényeket kielégíthetjük javítás, csere vagy árkedvezmény útján, saját belátásunk szerint. Az ügyfél köteles azt a szerződés értelmében elfogadni. A javítást a szállítás helyén vagy gyártó üzemünkben végezzük, saját belátásunk szerint.

 

3.4 Anyagi kár esetén a felénk benyújtott kártérítési igényeket semmisnek tekintjük, kivéve ha azok alapja súlyos vagy szándékos hanyagság. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a leszállított áru (áru részének) értékét. Kizárólag pénzügyi veszteségekért nem vállalunk felelősséget

 

A 3.5. és 3.4. cikkely minden szerződés előtti végső folyamatra is érvényes a mi oldalunkon, mint a figyelmeztetések vagy magyarázatok mellékelésének kötelezettsége.

 

3.6 A jótállási időszak a szerződésben megjelölt címre történő leszállítás napjától számított hat hónap. Az Ausztriai Polgári Törvénykönyv (ABGB) 924. cikkely 2. bekezdése nem vonatkozik. A szállítmány cseréje vagy a hibák javítása nem hosszabbítja meg, szünteti meg vagy szakítja meg a jótállási időszakot. Az ABGB 933b cikkelye által biztosított visszkereseti jogot velünk szemben kizárjuk. .A hibák bizonyítása nem jogosítja fel az ügyfelet, hogy nem teljesített szerződésre hivatkozzon vagy módosítson a fizetési feltételeken.

 

3.7 A törvény által előírt jótállás minden ügyfélre érvényes.

 

FIZETÉS
4.1 Az ügyfél késedelmes fizetése esetén a mindenkori alapkamatot számítjuk fel. Ezen felül az ügyfél köteles megtéríteni minden fizetési felszólítás és jogi eljárás ésszerű költségét, mely a kintlévőségek behajtáshoz köthető

4.2 Az ügyfél ezennel elfogadja, hogy a beérkező kifizetéseket először a kiadások és költségek, majd a kamatok, végül a tőketartozás kiegyenlítésére használjuk fel.

 

4.3 Késedelmes fizetés esetén, illetve ha olyan körülmények merülnek fel, mely várhatóan lehetetlenné teszi, hogy az ügyfél kielégítse követeléseinket (fizetésképtelenségi eljárás megindítása, a ki nem fizetett tartozások behajtására irányuló jogi eljárás), azonnal követelhetjük a nyílt tartozásokat, és megtagadhatjuk a további kiszállításokat.

 

TULAJDONJOG FENNTARTÁSA
5.1 Minden áru leszállítása a tulajdonjog fenntartása mellett történik.A termékek mindaddig a tulajdonunkat képezik, amíg a teljes vételár kiegyenlítésre nem került, még akkor is, ha azokat már beépítették.

 

5.2 Amennyiben gyakoroljuk a tulajdonjog fenntartását, az ügyfél ezennel felhatalmaz minket, hogy jogi segítség nélkül visszaszerezzük áruinkat és ebből az indokból bármikor szabad hozzáférést biztosít áruinkhoz.

 

5.3 Az ügyfél köteles a termékeket a tulajdonjogunk fennállásának idejére megfelelő állapotban tartani és értesíteni minket bármilyen végrehajtási lépésről.

 

5.4 Az ügyfél értékesítheti azokat az árukat, melyekre fenntartjuk a tulajdonjogot, de kizárólag a rendes üzletmenet keretein belül és kizárólag addig,a míg cégünkkel szemben nem kerül fizetési késedeéembe. Az ügyfél részéről megegyeznek a harmadik (vásárló) féllel a tulajdonjog fenntartásáról, melyet átruháznak ránk. Az ügyfél ezennel átruház minden harmadik féllel szemben az áru újraértékesítésével kapcsolatban felmerülő követelést, beleértve minden kiegészítő szerződést a részünkre kifizetetlen vételárral kapcsolatban, ide értve minden kamatot és költséget, tudomásul véve azt, hogy felfedhetjük a követelések átruházását.

 

5.5 Az ügyfél lemond a kártérítési jogáról. Ez nem érvényes az ügyfelekre abban az esetben, ha képtelenek vagyunk kiegyenlíteni a keresetünkhöz jogilag kapcsolódó visszkereset követeléseit, melyről bíróságon döntés született, vagy melyet elismertünk. Ilyen esetben az ügyfélnek fennmarad a kártérítési joga.

 

5.6 A panaszok nem jogosítják fel az ügyfeleket, hogy visszatartsák a kiszámlázott összeget. Az ügyfél csak akkor tarthatja vissza a kiszámlázott összeget, ha nem szállítottuk le a szerződésben meghatározottakat, vagy fennáll a teljesítés meghiúsulásának veszélye olyan pénzügyi körülmények miatt, melyekről nem volt tudomásunk, vagy valószínűleg nem lehetett tudomásunk a szerződés megkötésekor.


ÁRGARANCIA, ELÁLLÁS

6.1 A megrendelés napjától számított hat hónapig garantáljuk árainkat. Amennyiben a szállítás az ügyfél hibájából ezt meghaladóan történik, a szállítás időpontjában érvényes árakat számítjuk fel.

 

6.2 Amennyiben a rendelés „igény szerint”, a kívánt szállítási időpontot legalább négy hónappal előre be kell jelenteni. Ha az áruk leszállítását a megrendeléstől számított két éven belül nem igénylik, elállhatunk a szerződéstől, és a megrendelés összegének 30%-át felszámíthatjuk elállási költségként.

 

6.3 Amennyiben az ügyfél jogosulatlanul áll el a szerződéstől, igényt tarthatunk a kiesett bevétel utáni kompenzációra, vagy a teljes rendelés értékének 30%-át kitevő elállási költségre anélkül, hogy bizonyítékot kellene szolgáltatnunk a kárra.

 

6.4 Az elállási díjat a bíróság nem csökkentheti és büntetésekkel nem érvénytelenítheti.

 

 

TELJESÍTÉS HELYE ÉS ALKALMAZANDÓ JOG
7.1 A teljesítés helye mindkét fél számára Kopfing. A felek per és vita esetére kikötik az A-4910 Ried im Innkreis bíróságának kizárólagos illetékességét.

 

7.2 Az ausztriai jog rendelkezései irányadóak. Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló ENSZ egyezmény (CISG) nem érvényes.

 

 

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ AZ ELLÁLLÁS JOGÁNAK GYAKORLÁSÁRÓL:

8.1 Amennyiben szerződéses ajánlatukat az ügyfelek nem az üzleti tevékenységeinkre tartósan igénybe vett ingatlanra küldik, vagy kereskedelmi vásáron felállított standhoz, elállhatnak a szerződéses ajánlattól vagy a szerződéstől.

 

Ilyen esetben ok nélkül visszaléphetnek a szerződéstől 14 napon belül. A visszalépésre fenntartott 14 napos időszakot attól a naptól kell számítani, amelyen a fogyasztó vagy a megnevezett harmadik fél (aki nem a futár) birtokba vette az árut.

 

Azonban a visszalépés joga nem érvényes a kifejezetten az ügyfél meghatározásai alapján készült árukra, valamint az egyértelműen a személyes elvárások alapján gyártott árukra, illetve ha az ügyfél kezdeményezte az üzleti kapcsolatot vállalatunkkal szerződéskötés céljával. Ebben a tekintetben hivatkozunk az Ausztriai Fogyasztóvédelmi törvény (KSchG) 3. cikkelyére, valamint a távolról és a telephelyen kívül kötött szerződéseket szabályozó ausztriai tv. (FAGG) 18. szakaszára.

 

8.2 Az elállás jogának gyakorlása esetén értesíteni kell a JOSKO Fenster & Türen GmbH, Josko Straße 1, 4794 Kopfing, tel.: +43 7763 2241 0, fax: +43 7763 2810, e-mail office@josko.at vállalatot arról, hogy a fogyasztó úgy döntött, egyoldalúan eláll a szerződéstől (pl. postai levélben, faxon vagy e-mailben vagy az elállási formanyomtatvánnyal). Az elállás határidejének betartásához elegendő a lejárat napja előtt értesítést küldeni az elállás jogának gyakorlásáról.

 

8.3 Az elállás következményei: Ha a szerződést érvénytelenítik, visszafizetünk minden átvett kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is (kivéve az olyan további költségeket, melyek abból erednek, hogy az ügyfél a sztenderd szállítási megoldástól eltérő szállítási opciót választott), azonnali hatállyal, de legfeljebb a szerződés megszűnéséről kapott értesítés kézhezvételének napjától számított 14 napon belül. Azonban megtagadhatjuk a visszafizetést addig, amíg vissza nem juttatták nekünk az árut, vagy bizonyítékot nem szolgáltatnak az áru visszaküldéséről, illetve amelyik korábban történik.

 

8.4 Az áru visszaküldésének költségei az ügyfelet terhelik.

 

 

FONTOS TÁJÉKOZTATÁS A TERMÉKEINKRŐL
A fa természetes anyag. Ezért enyhe színeltérés tapasztalható a mintákhoz képest, az egyes darabok összeszerelésében újrarendeléskor illetve szerkezeténél fogva egyenetlen lehet a fa felülete; ezek elkerülhetetlenek, a fa eredetiségének bizonyítékaként, nem hibaként kell ezekre tekinteni. PVC és alumínium termékeknél is előfordulhat árnyalatnyi színeltérés az anyagkezelési és gyártási folyamatokból fakadóan. A végső felületkezelés (topcoat) nélkül rendelt fa alkatrészeket köztes csiszolás nélkül szállítjuk. Azonnal megfelelően kezelni kell a felületüket. Nem vállaljuk a felelősséget a végső felületkezelés hiányából vagy szakszerűtlen felviteléből adódó károkért


Külső hatásra páralecsapódás képződhet az alkatrészek külső felületén és az üvegen (pl. kereteken, az üvegezés két oldalán, a rögzítőelemeken stb.) Az ilyen hatásokat nem tudjuk befolyásolni, vagyis, a páralecsapódás nem hiba.


Előfordulhat, hogy az ablakosztó rudak szigetelt üvegnél elmozdulnak vagy csak részlegesen fekszenek fel az üvegre. Ha az üveget vibráció éri, enyhe zörgést hallhat; ez nem meghibásodás.

Előfordulhat az is, hogy a szigetelt üveg ok nélkül összetörik. Ha ez a leszállítást követő hat hónapon belül történik, ingyenesen cseréljük, ha nem látható egyértelmű mechanikai behatás. Ezt követően – a jótállási időszak végéig – ingyenesen cseréljük, ha hibás volt a szállítmány.


FONTOS! A FA ALKATRÉSZEKET NE TEGYE KI 55%-NÁL MAGASABB PÁRATARTALOMNAK! AZ ÜVEG PEREMÉN LÉTREJÖVŐ PÁRALECSAPÓDÁS A TÚL MAGAS BELTÉRI PÁRATARTALOM JELE. Ennek figyelmen kívül hagyása maradandó károsodást okoz a fa illesztésekben,

Vegye figyelembe, hogy az ablakok beépítését követően az alkatrészek közelében lévő áthidalók, borítások és födémek elhajlása szélességüktől függetlenül nem haladhatja meg a 3 mm-t. Az ettől való eltérés ronthatja a teljesítményt vagy kárt okozhat. Ha meghaladja ezt az értéket, az ügyfél felel minden ebből következő hatásért és kárért (üvegtörés stb.).


Kérjük, olvassa el a megrendelésekhez mellékelt „JOSKO-Servicepass”-ban lévő fontos információkat. Erre a JOSKO fel is hívhatja a figyelmet. Az információk figyelmen kívül hagyása olyan károkhoz vezethet, melyekért a JOSKO nem vállal felelősséget.


2014. januárjától.


GOOGLE ANALYTICS
A weboldal a Google Analytics szolgáltatást, a Google Inc. (Google) web elemző szolgáltatását használja. A Google Analytics az Ön számítógépére mentett ún. „sütik” segítségével elemzi, hogyan használja a weboldalt. A weboldal használatával kapcsolatos adatok a süti alapján képződnek (beleértve az Ön IP-címét is), majd elküldésre kerülnek a Google USA-beli kiszolgálóira, ahol tárolva lesznek. A Google a weboldalon Ön által végzett tevékenységekről gyűjtött adatokat a weboldal működtetőjének küldött jelentések összeállítására, illetve a weboldallal és az internettel kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja. A Google ezen adatokat átadhatja harmadik félnek is, ha arra törvény kötelezi, vagy harmadik fél végzi az adatok feldolgozását a Google megbízásából. A Google nem köti össze az Ön IP-címét a Google által tárolt más adatokkal. Megtilthatja a sütik használatát böngészője megfelelő beállításával, de ebben az esetben vegye figyelembe, hogy valószínűleg nem fogja tudni kihasználni a weboldal minden funkcióját. A weboldal használatával hozzájárul, hogy az Önről gyűjtött adatokat a Google a fent meghatározott módon és céllal feldolgozza.

Logo 60 Jahre Josko